privacy


Gegevensbescherming
  Algemene informatie en verplichte informatie Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie
  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is: Weisse Schäferhunde "Zwinger von Geriths Hofen"
Harald Fichtner
Weilerfeld 9
73572 Heuchlingen
         
E-mail: dh.fichtner@t-online.de
Startpagina:
  weisse-schäferhunde-vongerithshofen.de
                                                                                 
De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).
  Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
  Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.
Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
  Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van gegevensbescherming officieren en hun contactgegevens: bestof-weisse-schaeferhunde.com https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .
  Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt beschikbaar gesteld in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.
  SSL- of TLS-codering
  Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.
  Server logbestanden
  De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn: Browsertype en browserversie Gebruikt besturingssysteem Referrer-URL Hostnaam van de toegangscomputer Tijd van de serveraanvraag IP-adres Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) (b) AVG, dat het mogelijk maakt gegevens te verwerken om een contract na te komen of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
  Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen
  Persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als er een noodzaak is om het contract te verwerken. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract na te komen of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
  Contact Formulier
Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.
  Bewaarduur van bijdragen en opmerkingen
  Bijdragen en opmerkingen evenals gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd. De bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.
  YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van YouTube om video-inhoud te integreren en weer te geven. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht. YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 § 1 lit. f DSGVO voor details voor het omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op:... Https://www.google.de/intl/de/ beleid/privacy .
  Koekjes
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.
  Google Analytics
  Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het websitegebruik kan worden geanalyseerd. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS. Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij:  een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, advertenties te optimaliseren. IP-anonimisering We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar afkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Browser plug-in Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter een aantal functies van onze website beperken. U kunt ook het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google voorkomen. U kunt dit doen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Bezwaar tegen gegevensverzameling U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Details over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de . Orderverwerking Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Demografische kenmerken in Google Analytics Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".
  Google AdWords en Google Conversies bijhouden
  Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. AdWords is een online advertentieprogramma. We werken met het bijhouden van conversies als onderdeel van het online advertentieprogramma. Na het klikken op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies. “Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Als website-exploitant hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/ . Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.
  Bron:  mein-datenschutzbeauftragter.de

De auteur van deze homepage is Harald, Fichtner 73572 Heuchlingen

07174-8032145

Verfasser dieser Hompage ist Harald,Fichtner 73572 Heuchlingen